Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ravitsemusakatemia Oy asiakasrekisteri

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§  ja 24§  mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Ravitsemusakatemia Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä

Ravitsemusakatemia Oy (Y-tunnus 2625678-4)

Marianne Prasad, puh. 0400 906135

Sähköposti: marianne.prasad@ravitsemusakatemia.com

Rekisterin nimi
 

Ravitsemusakatemia Oy asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Ravitsemusakatemia Oy:n asiakkaan ja Ravitsemusakatemia Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.


Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.


Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Ravitsemusakatemia Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus
 

Rekisterin käyttötarkoitus on laskuttaminen ja asiakkuustietojen ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisterin sisältämät tiedot
 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:


Yritykset: Nimi, Yrityksen Y-tunnus, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

Yksityiset asiakkaat: Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

 

Tietolähteet


Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

 

Tietojen luovutus


Tietoja ei luovuteta Ravitsemusakatemia Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys


Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa jos asiakkuus on päättynyt.

 

Rekisterin suojaus


Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ravitsemusakatemia Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.


Ravitsemusakatemia Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.


Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. 

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Marianne Prasadille, yhteystiedot yllä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
 

Ravitsemusakatemia Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia Ravitsemusakatemia Oy:lle. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Marianne Prasadille ylläoleviin yhteystietoihin.

Evästeet

Ravitsemusakatemia Oy käyttää verkkopalvelussa evästeitä. Evästeen voimassaolo kestää yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Ravitsemusakatemia Oy:n verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantaakseen ja personoidakseen käyttäjän käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä, suosituimmista sisällöistä, ja tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät.

Evästeiden tallennusta voi estää itse selaimen tietoturva-asetuksia muuttamalla. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki verkkopalvelutoiminnot eivät ole välttämättä käytössä ilman evästeitä. 

©2019 by www.ravitsemusakatemia.com. Proudly created with Wix.com